ADÉLA

listopad21

KONZULTACE

Pomáhám firmám lépe využít svůj potenciál a pěstovat firemní kulturu, ve které je radost (spolu)pracovat

VÍCE

Koučink

Učím (nejen) manažery pěstovat dobré vztahy, řešit věci společně, mít motivovaný tým a věci pod kontrolou

VÍCE

Akce

Pořádám semináře, workshopy a inspirativní setkání o využití vlastní jedinečnosti na klikaté cestě za svou vizí

VÍCE
Provedu Vás těmito tématy:

Sebepoznání

Kdo jsem a kdo nejsem
Poznávání různých částí svého „Já“
Objevování vlastního potenciálu a svého životního snu

Vnímavost

Naslouchání svým pocitům a potřebám
Propojení racionálního a iracionálního vnímání
Pocity, emoce, intuice, energie

Cesta za vlastní vizí

Identifikace vlastních hodnot
Vnímání příležitostí
Zvládání překážek
Rozvoj vlastního podnikání

Využití potenciálu

Vnímání a vytváření příležitostí
Prezentace při osobním setkání
Vyjednávání o mzdě

Vztahy

Otevírání a řešení konfliktů
Překonání stereotypů v komunikaci
Identifikace manipulace u sebe i u ostatních
Rozvíjení schopnosti navázat a pěstovat vztah

Radost ze (spolu)práce

Navazování a rozvíjení vztahů
Motivace sebe i ostatních
Týmová práce
Prožívání smysluplnosti a radosti

Reference klientů

… Hodiny koučinku (s Adélou) byly pro mě osobně velkým přínosem a otevřely mně mnoho nových pohledů na zdánlivě známé a jasné oblasti. Kromě koučinku dalších managerů firmy připravila pro společnost HALLA též několik workshopů na témata jako např. týmová spolupráce, hledání nových cest a posouvání hranic. … (Adéla) dokáže rychle analyzovat konkrétní potřeby v dané oblasti a jim přizpůsobit formu spolupráce tak, že vždy přijde s něčím novým a neotřelým. VÍCE

Daniel Černý, ředitel společnosti HALLA

It is my pleasure to give my unreserved reference about Adela Humlova. We started the collaboration with Adela to develop our HR function. … (she) demonstrated the ability to interact on time and in details with eagerness to go the extra mile. Particularly she helped to assess employees profiles, made HR research, helped to create an action plan, designed motivational system and consulted in re-organization to put our organization in a stronger position. VÍCE

Rauf Fattakhov, CEO společnosti PEG

V době slučování společnosti Takeda a Shire nám Adéla pomohla se stanovením priorit, ale i s přípravou na náročná jednání o budoucí podobě nově vznikající společnosti. Řešili jsme i otázky komunikace změn či vedení týmu v novém uspořádání. Díky důslednému přístupu Adély jsem se rychle dokázala podívat na svoje vnímání a reakce zvenku a sama vyhodnotit, jak příště jednat jinak. Pochopila jsem, jak moc důležitá je moje rovnováha a že já jsem ta, kdo určuje hranice. VÍCE

Hana Bartošová, HR Manager, Takeda

Adéla Bobková Humlová

603 420 095
adela.bobkova@sofidea.cz

Potkat se můžeme v Praze
Václavské nám. č. 21, 110 00 Praha 1
(budova Svazu českých a moravských výrobních družstev)

nebo v Řevnicích
Revoluční 1095, 252 30

Mám zájem o zasílání newsletteru


Sociální sítě: