Anketa

Které téma je pro Váš osobní rozvoj nejpřínosnější?
Celkem hlasů : 35

Koučink

Koučink je metoda vhodná pro každého, kdo se rozhodl ve svém životě něco změnit či pochopit. Úkolem kouče je pomoci člověku v identifikaci jeho priorit, cílů a hodnot. Ve chvíli, kdy si manažer ujasní svou vizi, která má pro něho smysl, a z ní vyplývající cíl, získává důležitou vnitřní motivaci k dalším krokům. Vyznat se ale v protichůdných osobních motivech a pochybách nebývá vždy jednoduché. Smyslem koučinku je ukázat lidem jejich základní schopnost tvorby vlastního života a svého vlivu na celek.

Prostřednictvím koučinku můžete hledat odpovědi na své konkrétní otázky, nebo se pustit do mapování základní otázky:

„KDO JSEM, KAM JDU A JAKÝM ZPŮSOBEM OBJEVUJI A VYTVÁŘÍM SVOU CESTU“

Všechna setkání jsou šitá na míru Vašim potřebám. Jedno setkání trvá 3 hodiny. Pro efektivní revizi svého přístupu doporučujeme alespoň 6 setkání.

 

Kdy Vám může koučink pomoci? Například tehdy, když chcete

 • uvědomit si svůj potenciál a jeho souvislost s osobním cílem
 • najít cestu, jak dosáhnout svého záměru
 • poznat princip motivace sebe i ostatních
 • optimalizovat řízení svého času
 • zmapovat svůj manažerský styl
 • připravit řízení změny ve firmě
 • zlepšit své vztahy s lidmi
 • porozumět svým emocím
 • eliminovat ze života stresující faktory
 • změnit nežádoucí stereotypy v chování
 • pochopit, jak váš život ovlivňuje vaše podvědomí
 • vyhodnotit a uzavřít minulou zkušenost

 

 

Modelový příklad jednotlivých setkání může vypadat například takto:

 

1. Úvodní schůzka

 • Co chci ve svém životě pochopit či změnit
 • Čeho chci dosáhnout
 • Obecný rozhovor o tom, s jakými oblastmi mého života souvisí téma, které řeším

Využití: Návrh osnovy dalších setkání (upravuje se v průběhu spolupráce)

 

2. Kdo jsem a jakým potenciálem jsem vybaven?

 • Jak využívám své přednosti
 • Které nedostatky potřebuji překonávat
 • Jak využívám svůj potenciál při komunikaci svých názorů a vytváření společných pravidel

Využití: Principy úspěšné spolupráce týmu; Znalostní a informační management

 

3. Znám svůj cíl a motivaci?

 • Jaký je můj cíl a jak si k němu vytvářím cestu
 • Kam mě vedou pocity, rozum a emoce
 • Jak motivuji sebe i ostatní

Využití: Tvorba motivačních systémů, Řízení výkonů (KPI)

 

4. Jak spolupracuji, řídím, kontroluji?

 • Jak využívám potenciál ostatních
 • Jak pracuji s kompetencemi a kontrolou
 • Jaké vztahy navazuji, pěstuji a jaké opouštím

Využití: Práce s kompetencemi, delegováním a kontrolou; Využívání jedinečnosti člověka

 

5. Jaký je můj význam v celku?

 • Firma jako živý organismus
 • Jak souvisí můj cíl s cílem celku
 • Principy tvorby a řízení času

Využití: Motivace ke společnému cíli; Příprava změny v organizaci; Přijetí zodpovědnosti

 

6. Tvořím novou budoucnost

 • Co mě brzdí a jaké bariéry musím překonat
 • Vyhodnocení minulosti
 • Vytvoření nového plánu

Využití: Definice produktu a strategie