Anketa

Které téma je pro Váš osobní rozvoj nejpřínosnější?
Celkem hlasů : 35

Roztříštěná mysl

Robert B. Oxnam

Mnohočetná porucha osobnosti patří k méně známým a vzácnějším psychickým poruchám a v literatuře jí nebývá věnována taková pozornost jako například depresi nebo schizofrenii.

Nyní se však českým čtenářům dostává do rukou kniha, v níž autor dokázal srozumitelně a autenticky popsat vlastní zkušenost a boj s touto těžko pochopitelnou a v mnohém fascinující poruchou. Kniha je do jisté míry autobiografií, především ale vyprávěním příběhu člověka, který prožil velkou část svého života, aniž by tušil, že vedle dominantní osobnosti se v něm ukrývá dalších deset identit.

Robert B. Oxnam je vysoce uznávaný odborník na Čínu a Asii, dlouhou dobu byl prezidentem Asijské společnosti, dělal poradce Billu Gatesovi i prezidentu Georgi Bushovi. V roce 1989 ho vleklé psychické problémy a alkoholismus přivedly do péče psychiatra, který během jednoho z terapeutických sezení odhalil, že kromě Boba (jméno, které autor používal jako přezdívku), se kterým se doposud setkával, najednou mluví s rozzlobeným Tommym. Během terapeutické práce se pak na povrch vynořily další identity, které postupně vznikaly v pacientově mysli.

V šesti částech knihy nechává autor své jednotlivé osobnosti promlouvat a dává nám možnost nahlédnout na mnohočetnou poruchu osobnosti nikoli jako na pouhou poruchu, ale jako na zcela logické a v daném kontextu pochopitelné vyrovnání se s neuvěřitelným, dlouhodobým týráním, kterému byl autor v dětství vystavován.

Roztříštěná mysl je dle mého názoru výjimečnou knihou. Přibližuje velice srozumitelně a čtivě mnohočetnou poruchu osobnosti (k čemuž velice přispívá případová studie na závěr knihy, napsaná J. B. Smithem, psychiatrem, který autora léčil). Udivuje mne nesmírná odvaha úspěšné, známé a uznávané osobnosti podělit se o svůj velmi intimní a v mnohém bolestivý životní příběh.

Roztříštěná mysl je knihou, která dokáže oslovit odborníky z řad psychologů a psychiatrů, stejně jako zájemce o beletrii, populární psychologii nebo životopisy významných osobností.