Cesta věčného studenta

Jaké školy dnes v koučinku uplatňuji

Když se mi drolilo manželství i firma, uvědomila jsem si, že něco dělám špatně a začala jsem hledat odpovědi. Byla jsem u psychologů, kde se mi v rozhovoru sice ulevilo, ale odpovědi jsem nenacházela. Nebo ne v té míře, jakou jsem potřebovala. Tehdy jsem se seznámila s lektorkou seminářů Mandala života. Autorkou učení byla Helena Vertelmanová, která později semináře transformovala do nové podoby pod názvem Principy života. Tyto semináře dnes studuji stále. Jeden cyklus obsahuje 14 seminářů (40 dnů). Studium jsem absolvovala vlastně několikrát. Nejdříve jsem studovala ještě Mandalu života, později Principy života a do třetice jsem Principy studovala s druhým manželem. Pokaždé objevuji nové a nové souvislosti v sobě, ve vztazích, v minulosti i o své budoucnosti. Studium s partnerem je mnohem intenzivnější. Partneři se znají jako svoje boty a vzájemné zpětné vazby jsou prostě velmi jasným zrcadlem – často velmi nepříjemným, ale o to užitečnějším.

Principy života nejsou jediným učením, které mne ovlivnilo. Stručně popíšu jednotlivé školy, které pro mě byly přínosem.

Mandala života, resp. Principy života

Zatímco Mandala života se věnovala osobnímu rozvoji s využitím různých esoterických učení, Helena Vertelmanová od esoteriky postupně upustila. Došla k závěru, že pro naši orientaci v životě nám stačí správně využívat vodítka, které máme – pocity, rozum a emoce. Učí, jak vlastně vnímat pocity, jak a kdy zapojit rozum, jak pracovat s emocemi, jakou informační hodnotu pro nás emoce vlastně mají. Učí také, jakým způsobem vyhodnocovat své předchozí zkušenosti, jak se zapojovat do vztahů, jak identifikovat svůj životní sen a vytvářet svou vlastní vizi. Zkrátka spoustu zajímavých témat, která mě i po 15 letech studia otevírají zorničky úžasem.

Bioenergetika

Ačkoli mi Principy života dávaly hodně, cítila jsem, že chci na psychiku nahlédnout i jiným způsobem – chtěla jsem pracovat s tělem a energií. Zaujala mne Bioenergetika, která se právě na tyto přístupy zaměřuje. Absolvovala jsem výcvik u Johna Hawkena, který je psychoterapeutem, učitelem tantry a šamanismu. Cílem bioenergetiky je navyšování energie v těle. Aby energie tělem proudila, potřebujeme zprůchodnit místa, kde jsou uložené traumatické prožitky. Bioenergetika pracuje s traumaty prostřednictvím těla a prožitku. Formy práce s klientem jsou různé.

Bioenergetické masáže – terapeut stimuluje bolestivá místa a nechává volný průběh vyplaveným emocím. Uvolňuje nahromaděnou energii v určitých místech. Uvědoměním uloženého traumatu zprůchodňuje dané místo, kterým následně může proudit energie.

Bioenergetická cvičení – navyšují energii v těle.

Prožitková cvičení – pomáhají uvědomit si vlastní zažitý rámec vnímání těžkých životních situací (porod, smrt, vliv rodičů, působení školy, …) a přerámovat si původní vnímání situací novým pohledem formou prožitku.

Rodinné konstelace

Rodinné konstelace budou pro lidi, kteří je nevyzkouší, vždy poněkud nedůvěryhodnou a mystickou platformou. Vysvětlit se nedají. Musí se prostě zažít. Jejich výhodou je, že člověk může vidět svou situaci, nebo rodový příběh, v obrazech. Tyto obrazy se nás nějak dotýkají a interpretace těchto dotyků je už jen na nás. Účastníci konstelace a samozřejmě také učitel nám mohou pomoci v tom, co v obraze vidí a cítí. Ale podstatné je, jak se daný obraz dotýká nás. Já sama jsem se na konstelaci dozvěděla například to, že moje dcera žila podstatnou část života v představě, že ji táta nechtěl. To pro mě bylo šokující. Nebyla to samozřejmě pravda. Když jsem se jí doma na toto téma zeptala, spustila vodopády slz, protože to bylo něco, co jí vždycky tížilo. Tedy přesnější interpretace její obavy spočívala v tom, že jí táta musí mít rád proto, že je její táta, nikoli proto, že je jaká je.

Rodinné konstelace byly pro mne osobně důležité také tehdy, když jsem se potřebovala doslova odpoutat od táty, který umřel. Na Principech života jsem mnohokrát zpracovávala svůj smutek, rozklíčovávala, co to vlastně znamená, že mi „byl oporou“, když jsem žila jako dospělá 20 let bez jeho pomoci, a další emoce, které jsem prožívala v souvislosti s jeho ztrátou. Odloučení, které jsem však mohla prožít díky konstelaci, bych asi jiným způsobem zažít nemohla. V konstelaci jsem jasně prožívala to, co jsem si neuvědomovala. Držela jsem mrtvého tátu za ruku, a když jsem si měla vybrat mezi životem, nebo smrtí, kterou reprezentoval táta, pevně jsem mu tiskla ruku a za nic na světě jsem ho nechtěla pustit. Dívala jsem se na zbytek rodiny, jak stojí na straně života, ale seděla jsem jako přikovaná a nechtěla vstát. Vykročit k životu bylo pro mě velice těžké rozhodnutí. Ale bylo to zřetelné rozhodnutí, které nezapomenu. Rituály jsou zkrátka silnější než „pouhé“ uvědomění, nebo „přerámování představy“. Na druhou stranu rituály bez uvědomění jsou k ničemu. Rituály nám pomáhají propsat naše pochopení do všech, či spíše, do více „struktur“ našeho nevědomí. V mnoha východoevropských kulturách se s nebožtíkem loučí jeho pozůstalí v prvním roce po jeho odchodu dokonce několikrát. Důvodem jsou jednak pohanské tradice, ve kterých lidé připravovali duši zemřelého na přechod mezi mrtvé předky, a zároveň takto uctívali a „oživovali“ nebožtíka tím, že na jeho život vzpomínali. Já si ale myslím, že pozůstalí pořádali vzpomínkové dny hlavně kvůli sobě. Někdy prostě trvá, než člověk cele pochopí, že už tu naše milovaná osoba opravdu není.

Individuální systemika – Artho Wittemann

Artho Wittemann je psychoterapeut, který z počátku využíval metodu voice dialog, jež spolu se svou ženou Veetou později rozvinul do své vlastní metodiky nazvané individuální systemika. Napsal několik knih, ve kterých velice podrobně a pro mne poutavě popsal princip práce s klienty. Věnuje pozornost jednotlivým hlasům v nás, které zve do společného rozhovoru. Podporuje je v tom, aby se mohly plně projevit v bezpečném prostředí, kde je nikdo nebude odsuzovat a kde jsou naopak uznané – bez ohledu na to, zda jsou arogantní, ufňukané, temné, sebestředné … prostě jakékoli. Věnováním pozornosti našim postojům a jednotlivým hlasům v nás můžeme identifikovat různá „já“, „bytosti“, „osoby“, „podosobnosti“, či jakkoli to chcete nazvat, které tvoří ucelený systém. Některé naše části se vzájemně podporují, některé se vyvažují, některé se doplňují, některé se kontrolují, některé se ignorují, některé se vzájemně nesnášejí a některé jsou zcela potlačeny či vyloučeny. Artho Wittemann identifikoval pět tzv. ostrovů, které tyto typy bytostí reprezentují. Jsou jimi – muž, žena, dítě, zvíře, bůh. Tyto „ostrovy“ jsou v nás reprezentovány bytostmi mužskými, ženskými, dětskými, zvířecími a mytologickými.

Uvědomění si našeho vnitřního systému, který tvoří různé části našeho „Já“, vede ke vnímání naší osobnosti jako pestrého vesmíru. Objevování těchto vesmírů je pro mne nesmírně zajímavé. Je to jako kniha, která vás pohltí. A musím říci, že jsem šťastná, když s někým mohu pracovat na této rovině.

Mental Healing – Clemens Kuby

Velmi mě zaujal také Clemens Kuby svými autobiografickými knihami. Je to člověk, kterému lékaři na základě rentgenu říkají – „vy máte rozdrcený obratel, vy nemáte chodit“. A on přesto chodí, ačkoli nikdo nečekal, že by se po úraze ještě kdy na nohy postavil. Uzdravovat se začal ve chvíli, kdy začal měnit rámec svého myšlení o svém uzdravení a o své budoucnosti. Po svém uzdravení objel svět, aby natočil dokument o šamanech s názvem „Na cestě do jiné dimenze“. Napsal i stejnojmennou knihu. Překvapivě zjistil, že šamani nejsou bytosti nějak zvláště osvícené, ale jsou to normální lidé se ctnostmi a nectnostmi jako ostatní. Zaměřil se na ty, kteří mají v léčbě prokazatelné výsledky. Zjistil také, že známí filipínští léčitelé, kteří údajně vibrací ruky na břiše vytahují z břicha krvavé cucky „něčeho špatného“ z pacienta, jsou podvodníci. Tedy podvodníci v tom smyslu, že to, co údajně tahají z břicha, jsou ve skutečnosti kohoutí vnitřnosti. Jenže také zjistil, že jejich pacienti to vědí a nebrání jim to v tom, rituál léčení absolvovat.

Clemens Kuby také napsal knihu „Mental Healing“. Popisuje v ní svůj terapeutický postup při práci s klientem. Vede klienta k tomu, aby si svou nevědomou představu uvědomil, podrobně prohlédnul a vědomě „přerámoval“ jinou představou, která mu dává na základě jeho poznání lepší smysl. Pracuje tedy s vnímáním a transformací představ člověka, doslova změnou jeho perspektivy ve všech významech toho slova.

Medicínská cesta

Moje další cesta vedla opět k Johnu Hawkenovi, učiteli šamanismu. Dosud jsem se učila a učím pracovat se svými pocity, emocemi, energií, tělem. Na šamanské cestě jsem se začala učit věnovat pozornost intuici, která je velmi jemná až abstraktní. Mluví s námi mnoha jazyky – prostřednictvím toho, co vnitřně slyšíme, co vnitřně vidíme, co energeticky cítíme a také prostřednictvím symbolů, které nás oslovují. Ověřením pro toto naše vnímání, které je snadno zaměnitelné s projekcí obsahů vlastní mysli, je vždy realita a také vnímání ostatních lidí. Podstatnou část tohoto výcviku tvořilo duchovní léčení v šamanském kruhu. Jelikož jsem „logik“, k některým praktikám jsem přistupovala nedůvěřivě, ale s očekáváním. Stejně jako v konstelacích, i v šamanském kruhu člověk jasně cítí energie a vjemy, které ateistům nelze logicky vysvětlit. V této škole šamanismu jsem se učila vyladit vnímání na jemnější vibrace svého energetického těla a cítit propojení s energií stromů a energií některých zvířat. Stala jsem se mnohem vnímavější vůči přírodě. Jsem vděčná, že jsem ucítila, jak spolu příroda „komunikuje – cítí“ – je zkrátka propojená společným energetickým/informačním polem, jehož jsme součástí. V této oblasti jsem na začátku cesty. Cesty, která mě velice láká a poněkud stáčí mou motivaci od práce s „firemními procesy“ k práci s lidmi a jednoduššímu, střídmějšímu životu v souladu s přírodou.

Points of You – koučinkové hry

Points of You je sada koučinkových her, která se od roku 2006 rychle rozšířila do celého světa a byla přeložena do 25 jazyků. Hry využívají neobvyklé fotografie, které provokují lidskou představivost a umožňují nacházet odpovědi na naše otázky prostřednictvím našich vlastních asociací. Jelikož naše myšlenkové asociace sahají hluboko do našeho nevědomí, tyto jednoduché hry pomáhají nejen lidi inspirovat, ale také transformovat nevědomé limitující interpretace reality. Her je vlastně několik a lze je využít jak pro individuální práci s člověkem, tak pro kreativní zamyšlení týmu nad dalším směřováním.

Adéla Bobková Humlová

603 420 095
adela.bobkova@sofidea.cz

Potkat se můžeme v Praze
Václavské nám. č. 21, 110 00 Praha 1
(budova Svazu českých a moravských výrobních družstev)

nebo v Řevnicích
Revoluční 1095, 252 30

Mám zájem o zasílání newsletteru


Sociální sítě: