Anketa

Které téma je pro Váš osobní rozvoj nejpřínosnější?
Celkem hlasů : 35

Blog

Jak překonat strach

Znáte to, když se Vám do něčeho nechce, protože se bojíte, aby to nedopadlo špatně? Já ano. A právě "o strachu" jsme s Lubošem natočili další rozhovor. Máte vlastní recept na překonávání strachu? Sem s ním ... :) Video můžete shlédnout zde.

Video zároveň slouží jako pozvánka na seminář Sebepoznání skrze osobnosti v nás, o kterém se více dozvíte zde.

Více ...

8 tipů jak najít svou vlastní cestu

Druhý rozhovor, který vzniknul ve spolupráci společnosti Sofidea a cliqjobs.com v rámci video-cyklu (Na cestě) z kruhu ke spirále je na téma: Jak najít svou vlastní cestu. Shédnout ho můžete zde.

Více ...

Jak překonat neúspěch

Ve spolupráci společnosti Sofidea a portálu cliqjobs.com jsme začali natáčet video-cyklus (Na cestě) z kruhu ke spirále. Jedná se o krátké rozhovory, které vedu s Lubošem Husarem na různá témata. První rozhovor je na téma: Jak překonat neúspěch. Shlédnout ho můžete zde.

Více ...

Cukr a bič – účinný nástroj pro otrokáře a otroky

Kolikrát už jste slyšeli výrok “cukr a bič - to je metoda, která funguje …”? Tento výrok kopíruje léty prověřenou praxi, má však své důsledky, kterých si každý manažer vědom není. Slovník jazyka českého je neuvěřitelně pestrý a každé slovo představuje důležitou symboliku. Stačí si jen všímat skutečných obsahů. Bič patří do rukou drábů a despotů. To je důvod, proč tento přístup nikdy nemůže vytvářet příjemnou atmosféru ve firmě.

Více ...

Demokracie nebo diktatura v řízení?

Manažeři často hledají odpověď na to, kdy být „demokratický“ a kdy být spíše „direktivní“. Je to částečně přirozený proces, neboť jako ve všem je zde potřeba hledat rovnováhu. Zatímco hledání nové inspirace a tvorba nové strategie by se obtížně realizovalo v direktivním prostředí, v období krize se těžko bude firma řídit demokratickými postupy.

Více ...

Logické konstrukty znemožňující respekt odlišných názorů

Člověk si za svůj život vytvoří mnoho “logických” důvodů, kterými si racionalizuje své rozhodování. Slovo “logických” zde uvádím do uvozovek, neboť tyto důvody bývají často pouhými logickými konstrukcemi založenými na nevědomých základech. Při jejich bližším prozkoumání však zjistíme, že mívají velmi vratký původ. Celá řada těchto logických konstruktů se u lidí často opakuje. Proto si zde dovolím některé z nich popsat.

Více ...

Význam pocitů, intuice a emocí

Jelikož je většina informací našemu vědomí nedostupná, potřebujeme v řadě životních okamžicích využívat nejenom svůj rozum, ale také naše pocity a intuici. Zejména v situacích, které jsou pro nás nové, se bez nich neobejdeme. Naslouchání pocitům se v naší společnosti neučíme a pokud tuto křehkou dovednost neovládáme, projevuje se to v mnoha oblastech. Zmíním ty nejdůležitější.

Více ...

Přirozená a účinná motivace – znalost svého cíle a potenciálu

Když mluvím o motivaci člověka, přeskočím otázku peněz a benefitů, které jsou základním předpokladem pro uspokojení fyzických potřeb. Věnovat se zde nechci ani faktorům, které uspokojují sociální potřeby člověka jako je sociální status vycházející z významu pozice, kterou zastává a značky firmy, která tomuto statusu dodává lesk. ... Domnívám se však, že mnoho personalistů a manažerů si neuvědomuje všechny souvislosti týkající se potřeby člověka znát svůj cíl, být si zcela vědom svého potenciálu a tento potenciál maximálně využívat. Přitom právě tyto faktory jsou tou nejpřirozenější motivací, která ve finančním vyjádření nestojí vůbec nic.

Více ...

Řízení a kontrola výkonu

Zatímco v době tvorby strategie a stanovování cílů je mezi zaměstnancem a manažerem prostor pro diskuzi a vyjednávání dohod, v případě dodržování dohod mnoho prostoru pro demokracii není. Aby člověk nešlapal ve vztazích jako slon v porcelánu, potřebuje naslouchat svým pocitům. Pak nemá problém s nasloucháním jiným názorům a vnímáním oprávněnosti eventuálních překážek zaměstnance při plnění jeho úkolů.

Více ...

Čas pro dohody, čas pro zásady

Když se člověk stane manažerem, začne si hledat nejlepší způsob, jakým své podřízené řídit a motivovat. Zkouší to po dobrém i po zlém a v různých přístupech si postupně hledá nejúčinnější cestu. Období vytváření osobního manažerského stylu je často stresující jak pro manažera, tak pro jeho podřízené. Každá akce vyvolává reakci. Různé přístupy ke kolegům, podřízeným i nadřízeným ovlivňují to, jaké odezvy se nám dostane. Způsob, jakým nastavíme komunikaci a spolupráci ve firmě má za následek to, jestli tým „jede“ obrazně řečeno na jeden motor a ostatní „se vezou“, nebo zda je v ideálním případě každý jednotlivec „výkonným motorem“.

Více ...