Anketa

Které téma je pro Váš osobní rozvoj nejpřínosnější?
Celkem hlasů : 35

Čas pro dohody, čas pro zásady

Když se člověk stane manažerem, začne si hledat nejlepší způsob, jakým své podřízené řídit a motivovat. Zkouší to po dobrém i po zlém a v různých přístupech si postupně hledá nejúčinnější cestu. Období vytváření osobního manažerského stylu je často stresující jak pro manažera, tak pro jeho podřízené. Každá akce vyvolává reakci. Různé přístupy ke kolegům, podřízeným i nadřízeným ovlivňují to, jaké odezvy se nám dostane. Způsob, jakým nastavíme komunikaci a spolupráci ve firmě má za následek to, jestli tým „jede“ obrazně řečeno na jeden motor a ostatní „se vezou“, nebo zda je v ideálním případě každý jednotlivec „výkonným motorem“.

Manažeři, kteří se z pozice řadového člena týmu stanou ze dne na den nadřízeným svých kolegů, často řeší dilema, zda mají být k lidem direktivní, nebo demokratičtí.  Z mého pohledu však tato úvaha může být zkrácena do mnohem jednoduššího pojetí. Role manažera představuje především zodpovědnost za konkrétní výsledek. Tento cíl se ale skládá z jednotlivých subčástí, které musí být závazkem pro jednotlivé členy týmu. Toto je fakt, který mnoha zaměstnancům a někdy i manažerům uniká. Čas investovaný do diskuze nad dílčími cíli a nad cestou, kterou si k dosažení cíle spoluvytváříme, není nikdy vyplýtvaný. Ke zdárnému naplnění cíle vede cesta pouze tehdy, pokud zaměstnanci přijímají zodpovědnost za svěřenou oblast. Jedinou rolí manažera tedy je hledat se svým týmem cestu, na základě rozhovoru si stanovit plán a následně důsledně trvat na jeho realizaci. Nic nebrání tomu být s lidmi kamarád. V čase hledání cesty je prostor pro diskuzi a uzavírání dohod. V průběhu realizace je prostor pro demokracii vyčerpán a nastává čas pro důsledné vyžadování dodržování dohod. Pokud všichni chápou své role správně, „vymáhání“ plnění dohodnutých termínů může probíhat bez ohledu na neformální vztahy mezi lidmi. Jestliže se však podmínky v průběhu realizace mění, musím vnímavě brát v úvahu vše, co aktuální situaci ovlivňuje.

 

Poznámka autora: Článek je vyjmut z mé přednášky na konferenci ICTM 2011. Celý obrázek o tématu tvoří dohromady s ostatními kapitolami přednášky.